Cutters bidrar i lokalsamfunnet

Helt siden oppstart av Cutters har vi aktivt arbeidet for et bedre lokalsamfunn. Vi har derfor flere ganger donert penger til Kreftforeningen og besøkt frivillighetsorganisasjoner hvor vi har tilbudt gratis hårklipp til mennesker som trenger en oppmuntring i hverdagen. Vår nyeste samarbeidspartner er Kirkens Bymisjon. De siste dagene har vi besøkt to av deres virksomheter, ”Rom for fattige tilreisende” og ”Lønn som fortjent”.

”Lønn som fortjent” er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Her får mennesker som møter opp tildelt arbeid mot betaling, alt i fra kreative jobber som å lage glassfigurer til utendørs søppelplukking. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus.

Den andre virksomheten vi har besøkt de siste dagene er, ”Rom for fattige tilreisende”. Virksomheten drives på Bymisjonssenteret i Tøyenkirken og jobber med fattige tilreisende til Oslo. Her kommer blant annet immigranter og flyktninger som får tilbud om mat, hygiene og helse.

Det gjorde et veldig sterkt inntrykk på oss da vi besøkte virksomhetene, spesielt ”Rom for fattige tilreisende”. Opplevelsen av å møte og snakke med mennesker som har opplevd så mye ekstremt gav et veldig sterkt, men samtidig utrolig positivt inntrykk. Vi satt igjen med mange gode opplevelser og en følelse av at vi med små grep og handlinger kan bidra til en bedre hverdag for mange mennesker.

Cutters - 09.11.16